card

Бүртгэл хийх

Таны өгсөн бүртгэл мэдээллээр клубээс зохион байгуулж буй аливаа үйл ажиллагаа, эвэнтийн тухай мэдээллийг хүргэх болно. Бүртгэлийн зурвас хэсэгт та энэ жил аялахаар төлөвлөж буй аялал, клубийн ямар үйл ажиллагаанд оролцох хүсэл гэх зэрэг өөрийн санал хүсэлтээ ирүүлээрэй!

Хүсэлт илгээх